Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018

Δήλωση Προτίμησης Ειδικότητας για το έτος κατάρτισης 2018-2019

Επιλέξτε έως δύο (2) ειδικότητες, με σειρά προτίμησης, που θα θέλατε να παρακολουθήσετε στο έτος κατάρτισης 2018 - 2019.
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που θα συμπληρώσουν την φόρμα θα ενημερώνονται προσωπικά με e-mail ή με sms για όλη τη διαδικασία εγγραφής τους στο ΙΕΚ (ειδικότητες που θα εγκριθούν, ημερομηνίες εγγραφής, δικαιολογητικά κλπ).

Φόρμα δήλωσης